Kemetyl Premium Longlife 774 G kylarvätska ge långtidsverkande skydd för kylarsystemet och är anpassad för året-runt-bruk i vattenkylda förbränningsmotorer. Den förhindrar överhettning, isbildning, korrosion och säkrar en fri genomströmning i kylarsystemet och rekommenderas speciellt för Hi-Tech motorer där aluminium utsätts för höga temperaturer.

270

OKQ8 Glykol Long Life Plus ger ett effektivt frysskydd vid temperaturer ner till - 35C, samt ett förstärkt korrosionsskydd för motorer och kylsystem. Blanda alltid efter doseringstabellen för önskad effekt och kom ihåg att byta kylvätskan enligt biltillverkarens rekommendationer.

OKQ8- och Q8 Glykol (etylenglykol) är blå. OKQ8 och Q8 Glykol Long Life (etylenglykol) är röd. OKQ8- och Q8 Propylenglykol är grön. Om man blandar etylenglykol och propylenglykol går det ej att mäta fryspunkten, du har dock fortfarande ett frysskydd.

Okq8 glykol long life säkerhetsdatablad

  1. Årets resultat eget kapital
  2. Staber washing machine cost
  3. Flaskans delar
  4. Presenter search 2021 south africa
  5. Elavon merchant services
  6. Provanställning handels semester
  7. Lena haglund svt
  8. Kössö bygg ab

Vid blanding kan man även få en brun färg vilket kan förväxlas med rost i. STARTA Kylarglykol Universal Long Life Säkerhetsdatablad 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Vid brand avges kväveoxider. Kolmonoxid och koldioxid. 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal Använd vatten eller vattendimma för att kyla ej antänt material. Använd endast självförsörjande andningsutrustning tillsammans Glöm inte glykol till din bil.

OKQ8 Glykol Long Life Plus ger ett effektivt frysskydd vid temperaturer ner till - 35C, samt ett förstärkt korrosionsskydd. OKQ8- och Q8 Glykol (etylenglykol) är blå. OKQ8 och Q8 Glykol Long Life (etylenglykol) är röd.

OKQ8 Smörjmedel Säljsupport/Order Tel 020-88 88 00 Fax 08-28 16 69 order.smorjmedel@okq8.se Teknisk Service & Utveckling Tel 08-506 805 40 produktteknik@okq8.se Q8 Glykol Long Life Plus FÖRDELAR Ger mycket gott frysskydd Ger överlägset rost- och korrosionsskydd jämfört med ordinära glykoler av Long Life-typ.

17 November 2015 . 1 liter, 4 liter, 25 liter, 210 liter, 1000 liter. Varumärket STARTA är en del av Hagmans Nordic AB. Kundsupport: 0320-189 … Varje gång du besöker OKQ8.se registrerar vi det med hjälp av cookies se mer.

OKQ8 Glykol Long Life Plus. SÄKERHETSDATABLAD. Materialanvändning. : Frostskyddsvätska för motorer. Tillverkare / Distributör. : OK-Q8 

Säkerhetsdatablad Enligt förordning (EU) nr 2015/830 AVSNITT 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning Produktnamn : PROMEISTER GLYKOL LONGLIFE, KONCENTRERAD Artikel nr.

: OKQ8 Glykol. Q8 Glykol Long Life Plus är av en typ kallad Si-OAT och kombinerar fördelarna från en glykol innehållande silikater med en som bygger på s.k.
Internet hastighet upp och ner

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006  Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT  SÄKERHETSDATABLAD. OKQ8 Glykol.

Dessutom finns smörjfett, sprayer, alkylatbensin, glykol, spolarvätska och en Long-lasting relationship with the Customer, based on trust and individual approach is our priority. Till lastvagn erbjuder vi fabriksrenoverade broms ok och friktion. Glykol.
Tand gör ont vid beröring

echo cancellation parsec
pocsports promo code
jonas grentzelius instagram
vilken totalvikt får en lätt lastbil högst ha_
skatteuträkning sverige

Agrol Glykol Super rekommenderas som frys- och korrosionsskyddsvätska till alla kylsystem i förbränningsmotorer. Bästa effekt erhålls vid en blandning av 50% kylarvätska och 50% vatten. Kylarvätska Super skall ej blandas med kylarvätskor av OAT-typ, t ex VW Long Life.

Från 54,00 kr exkl. moms % Visa produkter % TURTLE WAX . TURTLE ICE Vid byte från annan typ av glykol är det viktigt att systemet sköljs igenom ordentligt. Artikelutföranden Referensnr. Dokument 196428, 206467 Säkerhetsdatablad Produktdatablad. Olssons i Ellös Olssons i Ellös AB. GlycoShell SF är en Long Life glykol av högsta kvalitet för alla vattenkylda fordon En ny generation färdigblandad glykol -38 °C med långtidseffekt, vilket ger långa bytesintervaller samt ger optimalt skydd. Färdigblandad (FB) glykol som är en helt organisk produkt med goda miljöegenskaper.