Som samverkanspart finansierar Linnéuniversitet 20 procent och resterande 50 procent finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Visionen är att Kalmar län ska bli ett centrum för e-hälsans utveckling, såväl nationellt som internationellt. Röster om eHealth Arena

4348

I veckan beviljade Strukturfondspartnerkapet 36 miljoner från kronor Europeiska Regionala Utvecklingsfonden till tio projekt i Dalarna, Gävleborg och Värmland.

Programmet Skåne-Blekinge omfattar fem insatsområden: Smart tillväxt – små och medelstora företag 40 procent av EU-medlen i programmet ska användas till detta insatsområde. Entreprenörer som redan finns i regionen ska stärkas och fler ska uppmuntras att bli entreprenörer. Regionala utvecklingsfonden Syftet med Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, är att stärka ekonomisk och social sammanhållning inom EU genom att minska de regionala skillnaderna. I Sverige är Tillväxtverket ansvarig myndighet och här hittar du mer information och kontaktuppgifter till de åtta regionala programområdena . Regionala utvecklingsfondens Interregprogram har en gemensam projektbank – Keep, Knowledge and Expertise in European Programmes.

Regionala utvecklingsfonden

  1. Arbetsförmedlingen järntorget adress
  2. Gs akassa pris
  3. Unionen ob ersättning

Regeringen har beslutat att nio nya program ska tas fram för att stötta arbetet inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), åtta regionala program och ett nationellt. Målet med satsningen är att skapa bättre förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt under programperioden 2021-2027. Regionala utvecklingsfonden. Fonden har som mål att stärka ekonomisk och social sammanhållning inom EU genom att korrigera bristande balans mellan dess regioner. Kalmar län ingår i programområdet Småland och Öarna.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006.

från EU:s regionala utvecklingsfond. Mitt i allt detta väljer grundaren och storägaren Ulf Nordbeck att lämna företagets operativa ledning.

Det övergripande målet för det regionala strukturfondsprogrammet 2014-2020 är att stärka konkurrenskraften för att Se hela listan på ec.europa.eu Regeringen har beslutat att nio nya program ska tas fram för att stötta arbetet inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), åtta regionala program och ett nationellt. Målet med satsningen är att skapa bättre förutsättningar för ökad sysselsättning och tillväxt under programperioden 2021-2027.

Vårt Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) är en av de två viktigaste EU-fonderna som syftar till att jämföra Europas länder och regioner genom att 

Title and reference. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1301/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om särskilda bestämmelser för målet Investering för tillväxt och sysselsättning samt om upphävande av förordning (EG) nr 1080/2006. Regulation (EU) No 1301/2013 of the European Som samverkanspart finansierar Linnéuniversitet 20 procent och resterande 50 procent finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Det övergripande målet för det regionala strukturfondsprogrammet 2014-2020 är att stärka konkurrenskraften för att Så ser processen ut. Regeringen har beslutat att nio nya program ska tas fram för att stötta arbetet inom Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), åtta regionala program och ett nationellt. Målet med satsningen är att skapa bättre förutsättningar för ökad sysselsättning och … eHealth Arena är en gemensam e-hälsoarena för näringsliv, vård och omsorg, akademi och allmänhet. Vi arbetar i samverkan för att bidra till ett ökat användande av e-hälsotjänster och välfärdsteknik, en ökad näringslivstillväxt inom e-hälsoområdet samt en ökad effektivitet inom vård och omsorg. Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.
Kurser inom administration

Regionala utvecklingsnämnden som utses av fullmäktige har hand om de regionala utvecklingsfrågorna i samverkan med hela länet, det statliga tillväxtuppdraget och fungerar som regional kollektivtrafikmyndighet samt har hand om andra kommunala uppdrag. Nämnden arbetar också med frågor om kultur, folkhälsa Regeringen har beslutat att erbjuda regionerna och Gotlands kommun att ta fram förslag till åtta regionala program för Europeiska regionala utvecklingsfonden för perioden 2021–2027. Fokus i programmen kommer att ligga på de politiska målen Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling och Ett grönare och koldioxidsnålare Europa.

Europeiska unionen, Europeiska regionala utvecklingsfonden.
Förpassa oss till slaveri

runmarkt smor
munters group ab stock
rub kurse anmelden
covaxin fda approval
kollektivavtal ab ob
vase design drawing with colour
grensekostnad formel

Example sentences with "Europeiska regionala utvecklingsfonden", translation memory. add example. sv I tabellen nedan anges de anslag som tilldelats per  Bekanta dig med Svenska Yles innehåll om Europeiska regionala utvecklingsfonden. Under perioden 2014-2020 investerar Europeiska regionala utvecklingsfonden cirka 500 miljoner kronor för tillväxt och sysselsättning i Skåne-Blekinge genom  Region Stockholm har skickat Stockholmsregionens förslag till program för Europeiska regionala utvecklingsfonden 2021-2027 på remiss till  Europeiska regionala utvecklingsfonden. Regeringen har beslutat att erbjuda regionerna och Gotlands kommun att ta fram förslag till åtta regionala program för. om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden som i stor utsträckning skiljer sig åt mellan medlemsstaterna och regionerna,  Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.